You are here Home เกี่ยวกับเรา
energy saving u-industrialtech

เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

บริษัท ยู-อินดัสเทรียล เทค จำกัด

วันที่จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท  : 17 กุมภาพันธ์  2548  
ทุนจดทะเบียน   : 25 ล้านบาท  
กรรมการบริหาร นาย อรัญ  เหลืองธุวปราณีต
: นาย พยุงศักดิ์ หอมหวล
ประเภทของธุรกิจ

ตัวแทนจำหน่ายแต่งตั้งผลิตภัณฑ์  ABB ( Motors and AC Drives)
: ตัวแทนจำหน่ายแต่งตั้ง ผลิตภัณฑ์  PHILIPS (Lighting)
: ตัวแทนจำหน่ายแต่งตั้ง ผลิตภัณฑ์  SOCOMEC ( Power meter)
: ตัวแทนจำหน่ายแต่งตั้ง ผลิตภัณฑ์  Chicago  Pneumatic (Air com)   
: ตัวแทนจำหน่ายแต่งตั้ง ผลิตภัณฑ์  Atlas Copco (Low Pressure Screw Blower) 
: ตัวแทนจำหน่ายแต่งตั้ง ผลิตภัณฑ์  AMW Auto Motion Works (Intralogistics Auto Warehouse Systems) 

 

ลักษณะธุรกิจ    (Nature of Business)

บริษัท ยู-อินดัสเทรียลเทค จำกัด มีวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งบริษัท เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีชื่อเสียงระดับโลกเช่น ABB และ Philips เป็นต้น ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินการ การนำเสนอเฉพาะสินค้าที่มีคุณภาพสูงพร้อมกับการให้บริการที่ดีที่สุด ทำให้ปัจจุบันบริษัทเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจด้านการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าของประเทศไทย

 บริษัท ยู-อินดัสเตรียลเทค จำกัด โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมสูงสุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพอใจสูงสุด เราพร้อมบริการให้คำปรึกษาทั้งก่อนและหลังการขาย  เพรียบพร้อมด้วยวิศวกรที่มีประสบการณ์, เครื่องมืออันทันสมัย และระบบจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ

 

ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ  (Business Philosophy)

บริษัทมีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะมุ่งสร้างประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า  โดยคัดเลือกเฉพาะสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล    อีกทั้งดำเนินการพัฒนาบุคลากรและเครื่องมืออุปกรณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การบริการที่ดีที่สุด  และเป็นแหล่งข้อมูลที่อำนวยประโยชน์เสริมศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุด

 

 วิสัยทัศน์เพื่อการเติบโต (Vision of Growth)

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงานชั้นนำของประเทศไทย  ด้วยการจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพสูง ,มีทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาทั้งก่อนและหลังการติดตั้ง  มีวิศวกรคอยให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั่วภูมิภาคของประเทศด้วยบริการที่รวดเร็วและสม่ำเสมอ เพื่อทำให้ลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมได้รับความพึงพอใจสูงสุด

 

 มุ่งมั่นสู่อนาคต (To the Future)

เพื่อบรรลุความตั้งใจดังกล่าว  บริษัทได้พัฒนาความพร้อมในด้านการบริการจากทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในธุรกิจสูง  ทีมงานขายที่มีประสิทธิภาพ  ทีมงานสนับสนุนการขาย  การบริหารคลังสินค้าและการจัดส่งที่เป็นระบบ  บริษัทจึงพร้อมที่จะสนับสนุน และให้บริการลูกค้าตลอดเวลาเพื่อก้าวสู่อนาคตด้วยความมั่นคงเคียงข้างคุณ

 

การบริการ (Services and Support)

ทีมงานขาย (Sales Team)

บริษัทมีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการขาย  เข้าเยี่ยมลูกค้าครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทมั่นใจว่าจะสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ ทันเวลา สะดวกรวดเร็วเพื่อทำให้ธุรกิจของลูกค้าดำเนินไปอย่างรวดเร็ว

 

ทีมงานการตลาด  (Marketing Team)

ด้วยทีมงานวิศวกรที่ผ่านการฝึกอบรมโดงตรงจากบริษัทผู้ผลิตสินค้าและมีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา จึงพร้อมที่จะให้คำปรึกษาทางเทคนิคแก่ท่าน ตั้งแต่พิจารณาความเป็นไปได้ของการเลือกใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ , การออกแบบระบบไฟฟ้า, และควบคุม,ติดตั้งระบบไฟฟ้าและควบคุม

 

ทีมงานวิศวกร  (Engineering Support and Services)

การทดสอบระบบก่อนการใช้งานจริง การอบรมการใช้อุปกรณ์ทั้งในและนอกสถานที่  บริษัทให้ความสำคัญกับการบริการหลังการขายอย่างสูง  เราจึงมีศูนย์บริการที่สามารถรับซ่อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและควบคุมได้เช่น อินเวอร์เตอร์ และ มอเตอร์เป็นต้น

 

 การกระจายสินค้า  (Distribution)

ด้วยทำเลที่ตั้งของบริษัทอยู่บนถนน ศรีนครินทร์ ติดกับจุดขึ้น ลงทางด่วน ถนนวงแหวน และเครือข่ายการขนส่งทั่วประเทศ  ทำให้บริษัทสามารถจัดส่งสินค้าให้ถึงลูกค้าทั่วกรุงเทพและทั่วประเทศภายในเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับคำสั่งซื้อ

 

 คลังสินค้า  (Ware House)

ด้วยพื้นที่คลังสินค้าขนาดใหญ่ของบริษัทพร้อมระบบการบันทึกข้อมูลที่ทันสมัย การจัดสินค้าอย่างเป็นหมวดหมู่ สะดวกในการจัดเก็บและค้นหา และเครื่องมือในการบรรจุหีบห่อที่ครบถ้วน ทำให้บริษัทมั่นใจว่าจะมีสินค้าเพื่อให้บริการลูกค้าอย่างเพียงพอ สม่ำเสมอ รวดเร็ว และถึงลูกค้าในสภาพที่เรียบร้อย

 

 ศูนย์บริการลูกค้า  (Call Center)

ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าทุกความต้องการจะได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า

สนใจสั่งซื้อสินค้าและบริการติดต่อ 
Tel. 02-743-3585 (Auto) 
E-mail : info@u-industrialtech.com
website : http://www.u-industrialtech.com